במאה התשיעית לספירה המציא ד"ר צ'אנג, כימאי סיני, את אבק השריפה.
אתם , חבורת מדענים שאפתניים , החלטתם לשנות את ההיסטוריה ולמנוע את המלחמות הבאות!
כיצד תעשו זאת ?
עליכם להשלים את בניית מכונת הזמן ובאמצעותה לחזור אל העבר כדי לגנוב מד"ר צ'אנג את אבק השריפה.
בהצלחה …